Advertentie
Over comingout.nl

Deze website is natuurlijk niet van de ene op de andere dag ontstaan. Zoiets bouw je langzaam op.

De vorige versie van comingout.nl is te vinden op old.comingout.nl.

Uiteraard kan deze website niet functioneren zonder een aantal enthousiaste vrijwilligers, die in hun vrije tijd de website draaiende houden.

Hieronder staan de mensen die mee hebben geholpen aan de website comingout.nl.

Eigenaar comingout.nl:
Media Design

Ontwikkelaars nieuwe versie comingout.nl:
Joostjuh | Chris de Waard
Ara | Branwen | Cactus | Chris | Edwin | Jochem | Gracie | Hilde | Jozzy | ~ | René

Eerste versie comingout.nl:
Joostjuh | Juerd | Ironman | Serial

Disclaimer:
Het is niet toegestaan om welk materiaal dan ook van comingout.nl te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: info@comingout.nl.